Bilinçsiz Teknoloji Kullanımı

Bilinçsiz Teknoloji Kullanımı

Günümüzde insanların hayat merkezinde yer alan teknoloji, birçok açıdan insanlara olanak sağlamaktadır. Teknoloji ve bilim insanlığın hayatını etkileyen büyük kavramlardır. Teknoloji bir bilim olarak anılmadan önce, teknik kavramının kullanımı yaygındı fakat 19. Yüzyıldan itibaren teknik, yerini teknolojiye bırakmıştır. Teknolojik gelişmeler insanlığın var olduğu andan itibaren ilerleme göstermiştir fakat son yıllarda teknolojik gelişmeler daha çok elektronik aletlere ve dijital gelişmelere  kaymıştır. Birçok insanın hayatını etkileyen teknolojik gelişmelerin olumlu birçok yönü olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Teknolojinin insan hayatını olumsuz yönde etkilemesinin en büyük nedenlerinden biri, şüphesiz bilinçsiz kullanımdır.

Teknolojinin bilinçsiz kullanımı sonucunda ortaya çıkacak sorunlar nelerdir? 

Birçok insan teknoloji kullanımını ya bilinçsiz bir şekilde yapıyor ya da bu konu hakkında fikir sahibi olmadıkları için kendilerini teknolojiden tamamen soyutluyorlar. Bu gibi durumlar hem teknolojinin hem de teknolojik gelişmelerin yapılmaması gereken şeylermiş  gibi algılanmasına sebep olmaktadır. Bilinçsiz teknoloji kullanımı, aynı zamanda bireylere ve bireyler yoluyla toplumlara zarar verme gücüne sahiptir. Geçen her günde teknolojide ileriye doğru adımlar atılırken, bilinçsiz kullanıcılar sonucunda yok olması için veya kullanımın azalması için değil, insanlığın yararını gözeten ve insanlığa ve insanların hayatlarına birçok açıdan pratiklik kazanması için atılan adımlardır. Bilinçsiz bir kullanıcı, başka birilerini de etkileyerek yaratılabilecek daha kolay bir yaşamın önüne taş koymaktadır. 

Teknoloji kullanımında bilinçlenme nasıl yapılabilir?

Öncelikle, teknolojiye önyargısı olan veya kullanma konusunda sıkıntı yaşayan insanlar için ücretsiz eğitimler verilebilir. Bu sayede, birçok sıkıntı ortadan kalkabilir. Örneğin; yaşı daha olgun olan bireyler, teknolojik gelişmelere ayak uydurmada sıkıntı yaşamaktadırlar. Onlar için daha kolay icatlar yapılarak teknolojik gelişmelere uyumları az da olsa sağlanabilir. Bu şekilde insanların önyargısı kırılarak ve uyumları artırılarak teknolojik gelişmelerin olumlu yanları görmeleri sağlanabilir. Teknolojinin insan hayatına birçok olumlu şey kattığı konusunda çoğunluk aynı fikri beyan edebilir. Bunların yanında en önemli nokta ise şudur; teknoloji ve teknolojik gelişmeler hakkında verilecek olan ve uygulamaya konulacak olan birçok etkinliğin yine teknolojik aletler yoluyla insanlara verilmesidir. Bu sayede de daha çok  olumlu geri dönüşler alınacaktır.